Selvtillid er troen på dig selv og hvad du kan i jobsøgning

Selvtillid er troen på dig selv og hvad du kan i din jobsøgning

Selvtillid

Selvtillid er at tro på dig selv og dine egne evner og det du kan (opnå). Selvtilliden kan være styrket udfra din erhvervserfaring hvor du har skabt resultater som er veldokumenterede og er nemme at forklare overfor en kommende arbejdsgiver i din jobsøgning, og den kan være svækket udfra tidligere mobning eller utilfredshed med dig selv.

Selvtillid kan genopbygges

God selvtillid kan skabes ved f.eks. at du er klar over dine gode sider på forhånd, eller at andre har fortalt dig om disse gode sider, afhængig af om du er internt eller eksternt refererende når det drejer sig om anerkendelse. Og ofte er det en kombination af disse.
Generelt handler det om at der er få negative budskaber enten i form af dine egne tanker, eller i de formuleringer andre bruger om dig.
På en arbejdsplads kan en kollektiv opbygning af selvtillid foregå f.eks. ved konceptet der hedder Appreciative Inquiry (AI) hvor der ved fællesmøder tages udgangspunkt i hvad der er gået særlig godt og hvad der kan gøres bedre, så den overvejende kommunikation er på ros og kun konstruktiv kritik (med argumentation og forbedringsforslag) hvilket også forøger arbejdsglæde blandt kollegaer.

Hvis du derimod har følt eller mere eller mindre konstant føler nederlag, og derfor er utilfreds med dig selv, så falder humøret tilsvarende og kan på et tidspunkt grænse til depression. Læs mere om tillid på wikipedia.
Denne tilstand kan ændres til det meget bedre ved f.eks. mentaltræning eller psykoterapi (kognitiv terapi mv.).

Selvtillid og sociale sammenhænge

Sund selvtillid er vigtig i sociale sammenhænge og styrker professionaliteten på en arbejdsplads. I konkurrenceprægede miljøer (“performance” kulturer) med mennesker der er vant til at yde ekstraordinære indsatser f.eks. sælgere, kan det ligefrem styrke produktiviteten at der er veldefinerede mål for individer eller teams hvor det at opnå målet udløser en konkret og attraktiv bonus.
I mere administrative kulturer vil det stadig gavne selvtilliden at der er veldefinerede mål på opgaveniveau, og en stabilitet i både arbejdsformen og organisationsstrukturen.
Tænk f.eks. på fodbold, uanset om du interesserer dig for den sportsgren eller ej, så ved du måske at der er 2 mål – et i hver ende af banen og det samme antal spillere på hvert hold (eksl. udvisninger mv.)
Begge hold ved at det gælder om at score mål på den anden banehalvdel. Så når de gør det, styrkes deres holdånd omkring det de sammen KAN opnå!

Denne sportsmetafor signalerer hvor vigtigt det er at have veldefinerede mål for øje sammen med veldefinerede spilleregler når det drejer sig om at (gen)opbygge selvtillid.

Selvtillid og pral

At have så meget tillid til sin egen kunnen, vil betyde at nogle mennesker faktisk bliver mere ydmyge og afbalancerede, fordi der er ingen grund til at overbevise eller belære andre med hvor dygtige de er.
Selvtillid har i princippet intet med pral at gøre, fordi selvom kontrolleret konkurrence på arbejdsplads er sundt, så er egoistens pralende adfærd med til at splitte holdånden fremfor at samle den.
En pralende adfærd har netop det formål at fremhæve én persons indsats, og det kan faktisk have en nedsættende effekt på alle tilhørerne der således får anledning til dårligere selvtillid udfra en mangelfuld præstation.

Hvis du har brug for (gen)opbygning af din selvtillid, så kontakt mig nu.