Selvværd

Selvværd er anerkendelsen af sit eget værd, uden at gøre noget specielt eller frembringe resultater – altså at have værdi som den person du er, bare fordi du er dig.
Hvem er du egentlig uden din jobidentitet og uden at du præsterer noget? (sæt dig på sofaen og tænk efter). Det svar du kommer frem til bunder i hvilken værdi du sætter på dig selv.
Vores værd påvirkes igennem hele livet, omend fundamentet lægges i de tidlige barneår.

Selvværd kan genopbygges

Det er ret nemt at bytte rundt på selvværd og selvtillid, da disse ord ofte dukker op i vores opvækst under sportsaktiviterer og senere hen under uddannelse og karakterræset. Vi lærer faktisk mest om selvtillid igennem skolesystemet og senere igennem jobpræstationer.
Derfor skubbes selvværdet i baggrunden, får lidt eller ingen opmærksomhed, og kan bygge vejen til lavt selvværd der skjules af en høj selvtillid.

Læs mere om egen værdi på wikipedia.
Denne tilstand kan ændres til det meget bedre ved f.eks. en kombination af mentaltræning og psykoterapi (kognitiv terapi mv.).

De 3 typiske tegn på begyndende lavt selvværd

  • Du undlader at gøre ting for dig selv, fordi andre jo er afhængig af dig eller det nytter ingenting
  • Du undlader at føre dit argument, at sige nej, fordi hvad ville andre sige?
  • Du finder ofte ting ved dig selv som du er utilfreds med

Lavt selvværd og ubehag/symptomer

Lavt værd af sig selv kan skabe flere problemer end tilbageholdenhed i sociale sammenhænge på f.eks. arbejdspladsen, manglende lyst til præstation, dårlig evne til at sige fra som kan betyde stress overbelastning. Nyere forskning (METAsundhed) hentyder til at vores værdisættelse af os selv kan have sammenhæng til f.eks. ryg, skulder – og tandproblemer samt problemer med overvægt.

Derfor kan det betale sig at få arbejdet med dit selvværd!

Måske gemmer du på en angst, depressions- eller misofoni problematik fra din arbejdsgiver?
Eller en fobi som araknofobi eller agorafobi?
Har du en diagnose på en psykisk lidelse, så er der ingen grund til at leve hele (arbejds)livet med den og den deraf medfølgende forringede livskvalitet.
Kontakt en BWRT terapeut allerede idag, og hør hvordan de kan hjælpe dig tilbage til et normalt, velfungerende liv.

Hvis du har brug for en anerkendende karrierecoach til at give dig sparring omkring dit eget værd, så kontakt mig nu.