Hvordan skriver man en ansøgning så den skaffer en jobsamtale? Få svaret her

Hvordan skriver man en ansøgning

Hvordan skriver man en ansøgning

Hvordan skriver man en ansøgning?

Hvis du stiller dig selv spørgsmålet: “Hvordan skriver man en ansøgning?“, så har alle jobsøgende formentlig stillet det spørgsmål også. Måske har du også prøvet at side i timevis og stirre på skærmen og tastaturet uden at der sket noget. Du har måske endda sendt hundredvis af ansøgninger af sted, uden af få så meget som et eneste svar.

Det kan være meget frustrerende, men der findes heldigvis løsninger. Selvom der ikke er noget endegyldigt svar på spørgsmålet ”hvordan skriver man en ansøgning?”, er der alligevel rigtig meget du kan gøre for at skrive en god ansøgning.
Så mit svar på spørgsmålet er: – Som et lyn i slowmotion.

Dette indlæg handler om hvordan du kan udarbejde din egen skabelon for en ansøgning der kan sikre dig en jobsamtale.

Indholdsfortegnelse for hvordan skriver man en ansøgning:

  1. Hvad er en ansøgning?
  2. Metoder til hvordan man skriver en god ansøgning
  3. Detaljeret beskrivelse af metoderne til hvordan skriver man en ansøgning
  4. Hvordan skriver man en ansøgning – som undgår de 5 værste fejl?
  5. Hvordan skriver man en ansøgning – der sikrer en jobsamtale
  6. Hvordan skriver man en ansøgning – et eksempel fra virkeligheden
  7. Zoom in på hvordan skriver man en ansøgning

Svaret på spørgsmålet ”hvordan skriver man en ansøgning?” tager egentlig udgangspunkt i mødet imellem arbejdsgivers nysgerrighed og din egen. Desuden ligger svaret også i, at du forstår hvordan du opbygger din ansøgning så informationen i din ansøgning opfattes hurtigt og klart af arbejdsgiver.
Succeskriteriet for en ansøgning er mere, at du kommer til samtale, end at du får det job du søger. Det lyder måske underligt, men sådan er det fordi, det først er i jobsamtalen, og altså i mødet med en arbejdsgiver, at du finder ud af om dig og jobbet passer sammen.

1. Hvordan skriver man en ansøgning

Der er flere strategier til at opnå en jobsamtale. Disse har alle det til fælles, at de kræver en god ansøgning. Alle gode ansøgninger resulterer i en positiv kontakt med en virksomhed eller en organisation, der kan blive din kommende arbejdsgiver.

De 3 mest almindelige typer af ansøgninger

  • Motiveret ansøgning
  • Uopfordret ansøgning
  • Ansøgning om virksomhedspraktik

-En motiveret ansøgning er en jobansøgning som svare på en jobannonce. Her er din fordel, at du for et indtryk af, hvilke kvalifikationer den pågældende virksomhed eller organisation efterspørger. Din udfordring er at konkurrencen her oftest er hårdest.

Vil du læse mere om Motiveret ansøgning?

Eller har du brug for et super godt eksempel på en motiveret ansøgning? Så klik på linket for at downloade et motiveret ansøgning eksempel.

-En uopfordret ansøgning er en jobansøgning du af eget initiativ sender til en virksomhed der ikke har slået en stilling op.

Her er din fordel at konkurrencesituationen er helt anderledes end ved en motiveret ansøgning. Du er ikke en ud af flere hundrede som søger den samme stilling. Din udfordring er, at du først efter research kan spore dig ind på hvad virksomheden eller organisationen har brug for.

Vil du læse mere om uopfordret ansøgning?

Eller har du brug for et super godt eksempel på en motiveret ansøgning? Så klik på linket for at downloade et uopfordret ansøgning eksempel.

-Ansøgning om praktik er en ansøgning der sigter efter en praktikplads, der på sigt kan udvikle sig til en ansættelse. Ofte vil en ansøgning om praktik ligne en uopfordret ansøgning, men nogle praktikker bliver også slået op på samme måde som et jobopslag.
Lige meget om du vil vide, hvordan man skriver en motiveret ansøgning, en uopfordret ansøgning eller en ansøgning om praktik, vil din situation være unik.

Svaret på spørgsmålet ”Hvordan skriver man en ansøgning?” indeholder altså overordnet set 2 elementer:

– Et grundigt forarbejde som sikrer, at du vækker nysgerrighed hos en evt. kommende arbejdsgiver.

– Et målrettet design af din ansøgning, som sikre at en evt. kommende arbejdsgiver hurtigt kan få et indtryk af, hvilken værdi du kan tilbyde den pågældende virksomhed eller organisation.

Billedligt talt skal din ansøgning være kraftfuldt og øjeblikkeligt som et lyn set fra arbejdsgivers synsvinkel og roligt og velovervejet set fra din egen synsvinkel. Med andre ord skal du fange arbejders opmærksomhed hurtigt og effektivt.

2. Metoder til hvordan skriver man en ansøgning

Der findes to gode metoder til at strukturere din ansøgning på, så den både ansporer til nysgerrighed og samtidig kan overskues lynhurtigt af arbejdsgiver. Ved at kombinere disse to metoder kan du udarbejde din egen skabelon for, hvordan man skriver en god ansøgning.

Metoderne hedder 4MAT og AIDA.

Disse to metoder kan måske virke tidskrævende, men selvom du nok kommer til at bruge omkring et par dage på at udarbejde en skabelon for din ansøgninger, får du i sidste ende langt bedre resultater, end hvis du undlader at gøre det. Går du til hver enkelt ansøgning uden overblik og en velovervejet fremgangsmåde er dine chancer for at blive kaldt til jobsamtale derimod små.

4MAT indeholder fire delspørgsmål:
Hvorfor
Hvad
Hvordan
Hvad-nu-hvis

4MAT er grundstrukturen eller skelettet i hvordan man skriver en god ansøgning. I praksis handler metoden 4MAT om at opdele dit oprindelige spørgsmål (hvordan skriver man en ansøgning?) i relevante underspørgsmål.
Det er her, at du skal gøre det klart for dig selv hvorfor du skriver en ansøgning, hvad du kan tilbyde den pågældende virksomhed eller organisation du henvender dig til, hvordan du kan bidrage med værdi for virksomheden eller organisationen og hvad virksomheden eller organisationen går glip af hvis nu de ikke ansætter dig eller kalder dig til samtale.
Når du har udarbejdet grundstrukturen for din ansøgning med 4MAT, er du klar til at klæde den på med AIDA, så du effektivt kan vække arbejdsgivers nysgerrighed. Man kan sige at du nu med AIDA skal iklæde din ansøgning smart tøj.

Mere præcist kan det også formuleres som, at du skal samle de underspørgsmål du opdagede med 4MAT til en tiltalende helhed. Det er her kommer AIDA ind i billedet.
AIDA står for:
Attention
Interest
Desire
Attention

3. Detaljeret beskrivelse af metoderne til hvordan skriver man en ansøgning

Attention – Fang din modtagers opmærksomhed

Din ansøgning skal have et fængende element helt fra starten. Typisk vil det være en overskrift, der på samme tid er overraskende og lovende.

Hvad end din ansøgning er motiveret eller uopfordret skal du fange arbejdsgivers opmærksomhed.

Hvis din ansøgning er motiveret, er der stor sandsynlighed for, at arbejdsgiver allerede har læst adskillige ansøgninger og kommer til at læse mange endnu. Derfor er det til din fordel, hvis du skiller dig ud fra mængde helt fra starten af.

Langt de fleste uopfordrede ansøgninger sendes som e-mail. Derfor skal du pirrer arbejdsgivers nysgerrighed allerede i din e-mails emnefelt. Det kan være at arbejdsgiver gennemgår et regnskab, eller på anden måde har travlt, når han eller hun modtager din e-mail. Hvis ikke allerede emnefeltet vækker arbejdsgivers interesse kan det i værste fald betyde at din e-mail bliver glemt og aldrig åbnes.

Interest – fasthold din modtagers interesse

Når du først har fanget arbejdsgivers interesse og nysgerrighed er det lige så vigtigt at du fastholder den. Du skal nu overbevise arbejdsgiver om, hvad du kan tilbyde. Du skal forklare hvilken værdi du kan skabe for netop den virksomhed eller den organisation du henvender dig til.

Desire – plant et ønske hos din modtager

Når du har forklaret hvad du kan tilbyde er det tid til at illustrer på hvilken måde eller hvordan du har tænkt dig at gøre det. Samtidig skal du forklare hvordan du selv er bedst egent til at løse denne opgave.

Attention – få din modtager til at handle på sin nysgerrighed

Da dit ultimative mål med din ansøgning, efter al sandsynlighed, er at kommer til jobsamtale, skal du nu få arbejdsgiver til at handle på sin nysgerrighed.

4. Hvordan skriver man en ansøgning – der sikre en jobsamtale?

Arbejdsgiver kommer til at opveje din ansøgning op imod dit CV. For at optimere dine chancer for at komme til jobsamtale, kan du med fordel læse mere om cv skrivning.

Her følger to tip til hvordan du optimere dine chancer for at komme til jobsamtale på baggrund af din ansøgning:

TIP 1 til hvordan skriver man en ansøgning:
Skab værdi for den virksomhed eller organisation du henvender dig til.
Tidligt i din ansøgning skal du give tydeligt udtryk for, at du kan tilføje værdi til den virksomhed eller organisation du henvender dig til. Det er også vigtigt, at du får forklaret hvordan du vil gøre det.
Du kan med fordel begynde med at afdække hvilke behov den virksomhed eller organisation du henvender sig til har. Sammenstil dette behov med dine egne kompetencer. Det du i realiteten skal overbevise arbejdsgiver om er, at du ville komme til at skabe mere værdi end du kommer til at koste. Dine kvalifikation skal kunne opfylde et behov de har, på en sådan måde, at det skaber fortjeneste for din arbejdsgiver.
På den måde skal du altså udvise en form for forretningsforståelse, der taler ind i arbejdsgivers konkret situation. Husk på at løn, feriepenge og pension, fra arbejdsgivers synspunkt, altid er en udgift. Det du skal overbevise arbejdsgiver om er at, løn feriepenge og pension er en investering.
Enhver arbejdsgiver vil først tilbyde dig en stilling, hvis du matcher med et behov de har. Du kan ikke uden research gætter dig til dette behov.
Søger du uopfordret er din udfordring at formulere et behov arbejdsgiver måske ikke engang selv har formuleret endnu.
Søger du motiveret kan du med fordel kontakte den kontaktperson, der står anført på jobopslaget. På den måde får du et mere realistisk billede af, hvad det er den pågældende virksomhed eller organisation leder efter.
Alt dette vil desuden gavne dig når du kommer til jobsamtale og når frem til en lønforhandling.
Du skal afdække den værdi du ville kunne skabe for arbejdsgiver, før du kan overbevise arbejdsgiver om, at du kan bidrage med noget. Dette gør du bedst ved at formulere dig sådan at dine kompetencer falder sammen med deres behov.
Placer derfor en sådan formulering tidligt i et særskilt afsnit – på den måde kan du overbeviser arbejdsgiver om at du er villig til at arbejde for din løn og at din løn er en god investering.

Tip 2 til hvordan skriver man en ansøgning
Bed om at komme til en jobsamtale som afslutning på din ansøgning
Når du har matchet dine kompetencer og tidligere erfaringer med arbejdsgivers behov, er det desuden en rigtig god idé at skrive lidt om hvordan du er som kollega. Her handler det fx om at fremhæve dine positive evner til at samarbejde.
Slut af med at bede om at komme til jobsamtale. Det er hele pointen med din ansøgning og derfor er det vigtigt at understrege afslutningsvis inden arbejdsgivers opmærksomhed retter sig mod noget andet end din ansøgning.

Kæd opfordringen, om at kalde dig til samtale, sammen med den nysgerrighed du har vækket hos arbejdsgiver.

5. Hvordan skriver man en ansøgning – som undgår de 5 værste fejl?

De fleste har oplevet at skrive en ansøgning, som de selv mener var den bedste de nogensinde har skrevet – men stadig fået afslag. Det er meget demotiverende og kan få dig til at køre død i din jobansøgning. For at undgå dette får du her de 5 værste fejl rigtig mange begår når de skriver en ansøgning:

– Undgå standardformuleringer som: ”Jeg tillader mig at søge stillingen på baggrund af opslaget i…” eller ”Jeg kan både arbejde i teams og med selvstændige opgaver.”
Problemet er at den person, der læser din ansøgning, måske allerede har læst lignende formuleringer rigtig mange gange samme dag. Du har selv prøvet det. Hvis du siger det samme ord 100 gange i streg bliver du i tvivl om, hvad ordet overhovedet betyder. Hvad der er helt sikkert er, at sådanne standardformuleringer ikke vækker nogens nysgerrighed.

– Undgå uklare eller upræcise formuleringer. Her er problemet at man i en tekst ikke har mulighed for at korrigere eventuelle misforståelse læser måtte have. Hvis du efterlader din læser med for mange fortolkningsmuligheder, har du ingen kontrol over hvordan du bliver forstået.

– Undgå alt for mange spredte informationer. De informationer, som du vælger at have med i din ansøgning, skal være relevante og sammenhængende. Mange tror, at det er en god idé at skyde med spredehagl, men i de fleste tilfælde opnår du ikke andet end forvirring hos din modtager. Sørg for at vinkle de informationer du har med i din ansøgning, så de tjener dig bedst. Informationer som ikke er relevante kommer let til at skygge for dém der er.

– Undgå at overhælde din ansøgning med irrelevante kompetencer. Skriv din ansøgning så den er let at overskue. Du har uden tvivl en masse kompetencer, men det er vigtigt, at du fokuserer på dem, der hænger bedst sammen med stillingsopslaget, eller det behov som du kan opfylde hos den virksomhed eller organisation du sender din ansøgning til.

– Undgå at være upersonlig. Det er også meget vigtigt, at din ansøgning afspejler din personlighed uden at få dig til at virke uprofessionel. Langt de fleste arbejdsgivere leder efter arrangement. Derfor skal din personlighed skinne igennem i din ansøgning. Hvis din ansøgning er for upersonlige tolker arbejdsgiver det sandsynligvis som om, at du i virkeligheden ikke ar interesseret i jobbet.

Begår du en eller flere af ovenstående fejl, kommer det til at fremstå som om du ikke interesserer dig for den virksomhed eller organisation du kontakter. Det er derfor vigtigt at gøre det modsatte.
Hvis du kan nikke genkendende til bare en enkelt af overstående 5 fejl, så kan du virkelig få gavn af nedenstående strategi til hvordan skriver man en ansøgning:

6. Hvordan skriver man en ansøgning – et eksempel fra virkeligheden

Den nok allerbedste måde at svare på spørgsmålet: ”hvordan skriver man en ansøgning?” er ved give et eksempel fra virkeligheden. Eksemplet kan samtidigt illustrere en effektiv strategi til hvordan du forvandler en ansøgning til en jobsamtale.
Strategien kan faktisk kaldes for en vinderstrategi, fordi den viste sig at vinde mig en jobsamtale.
Jeg fandt et jobopslag på jobindex. Stillingen var en tidsbegrænset stilling inde for en af mine kompetenceområder. Jeg kontaktede arbejdsgiver for at afdække 4 følgende punkter:
– Hvilket kendskab har virksomheden/organisation selv på området?
– Hvilken periode drejer den tidsbegrænsede stilling sig helt præcist om?
– Hvilke mål ønsker arbejdsgiver skal være opfyldt inde for denne periode?
– Hvilke fremtidsudsigter er der på den anden side af den tidsbegrænsede ansættelse?
Den stilling jeg ville søge havde være opslået noget tid og da jeg kontaktede arbejdsgiver fandt jeg ud af at de ville fjerne opslaget. Alligevel overbeviste jeg dem om, at det var en god idé at læse min ansøgning. Realiteten var den at jeg fik en halv dag til at fremsende både min ansøgning og mit CV.
Jeg havde derfor meget travlt. Fordi jeg dels benyttede mig af ovenstående strategi og desuden har erfaring med 4MAT og AIDA tog det mig nøjagtig 3½ time at tilpasse min skabelon for, hvordan skriver man en ansøgning til den stilling jeg var ude efter. Derfor kunne jeg sende en god ansøgning inden arbejdsdagen var slut.
Næste morgen blev jeg ringet op og kaldt til samtale ☺

7. Zoom ind på hvordan skriver man en ansøgning

De færreste kan nøjes med at sende en enkelt ansøgning. Derfor er det en rigtig god idé at udarbejde din egen skabelon for, hvordan skriver man en ansøgning. 4MMAT og AIDA er to virkelige gode redskaber til netop dette formål.

Har du ikke en egnet fremgangsmåde til, hvordan skriver man en ansøgning, kan det let ende med at du ikke kommer igennem til arbejdsgiver. Gør du dig ikke de nødvendige overvejelser rammer din ansøgning sandsynligvis ved siden af. En ansøgning som ikke er udarbejdet på baggrund af gode spørgsmål, kommer nemt til at havne nederst i bunken. En ansøgning der virker upersonlig og irrelevant på arbejdsgiver, for det til at fremstå som om du ikke er motiveret for det job du søger.

Brug derfor 4MAT og AIDA og husk på nedenstående for at skrive en god ansøgning. En god ansøgning er nemlig præcis, overskuelig, relevant og lovende.

Svaret på spørgsmålet: ”hvordan skriver man en ansøgning?” er derfor kort sagt:

– Husk at målet er at komme til jobsamtale.
– Afdæk arbejdsgivers behov.
– Forklar hvordan netop dine kompetencer er det bedste svar på dette behov.
– Væk arbejdsgivers nysgerrighed.
– Vær tydelig omkring hvilken værdi du kan biddrage med.
– Udarbejd din egen skabelon for hvordan skriver man en ansøgning.

God jobjagt!

🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼 🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼

Læs om hvordan skriver man en ansøgning

🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼 🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼

| Jobsøgning |
| Rekruttering | Outplacement | Outplacementforløb |
| Jobansøgning | Ansøgning skabelon | Ansøgning eksempel | Uopfordret ansøgning eksempel | Motiveret ansøgning eksempel | Motiveret ansøgning |
CV skabelon | CV eksempelCV skrivning |
| Jobsamtale | Mentaltræning | Mentaltræner | Jobplet | Spørgsmål til jobsamtale | Forberedelse til jobsamtale |
| Stress symptomer |
Stresscoach | Karrierecoach | Karrierecoaching | Job coaching |
| DISC analyse | Trivselsundersøgelse | Spørgeskemaundersøgelse |
| Psykisk arbejdsmiljø | Arbejdsglæde | SelvværdSelvtillid |
| Udbrændthed | Posttraumatisk stress | Stresshåndtering |
| LinkedIn kursus | LinkedIn login | LinkedIn hjælp |

🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼 🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼

Læs om at være udmattet

NB:
Denne og alle andre sider på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden jobsøgning. Derudover kan du finde mere information på siden karriereskift der også linker til denne side om emnet – hvordan skriver man en ansøgning.