Karrierecoaching er en effektiv vej op ad karrierestigen

Karrierecoaching kan give dig hurtige svar som du mangler

Karrierecoaching

Karrierecoaching er din lette tilgang til at få klatret op ad karrierestigen, eller få afklaring på hvordan du kan få justeret karrieren ind efter den måde hvorpå dit liv former sig. Coaching om karrieren kan tilføre den ekstra hjælp du har brug for, også selvom du har det godt med din nuværende karriere. En grundig karriereplanlægning, ved brug af coaching, kan tilføre dig helt nye muligheder og perspektiver, og skabe et fundament for den kompetenceafklaring der er utrolig vigtigt i en fremtidig jobsøgning.

Karrierecoaching på arbejdet

Fra et arbejdsgiver synspunkt handler det også om at tiltrække og især fastholde de gode medarbejdere, derfor er karrierecoaching ofte en integreret del af medarbejderudviklingssamtalerne (MUS-samtaler) hvor enten nærmeste leder med et coach certifikat eller en ekstern coach tilbyder karrierecoaching som en karrierecoach og samarbejder om at skabe de mest optimale betingelser for medarbejderne med henblik på medarbejdertilfredshed og effektiv vedvarende arbejdskraft.

Karrierecoaching og karriere?

Det er din karriere og dit liv. Flere steder handler karriere om resultater – og en antagelse om at de fleste ønsker at blive ledere, få magt, penge, status og bevæge sig højere op i virksomheden. Nye karriereforløb er langt fra objektive og målbare – idet der ligger andre antagelser og værdier bag. Værdiafklaring er nøgleordet i en coachende tilgang til karrieren. Karrieren indeholder nemlig alle aspekter af dit liv – så din karriere kan gå både op og ned, sidelæns og på stand-by, uden at det i sig selv betyder fiasko, hvis det er noget du selv har valgt.

Karrierecoaching med udvikling

Der sker konstant uforudsigelige forandringer i verden, som gør, at når vi tror, vi er på rette vej, så opdager vi pludselig, at vejen er væk! Derfor gælder det om at være fleksibel og parat til at udnytte sine kompetencer og sin erfaring på en ny måde. Kreativ opfindsomhed, nysgerrighed og mod er nogle af de afgørende faktorer for at håndtere disse omstændigheder og disse kan du enten få afklaret via karrierecoaching eller opdyrket via karrierecoaching.

Coaching om karrieren skaber udvikling ved at coachen f.eks. stiller spørgsmål, så du med dig selv kan beslutte, ”hvad er de vigtige elementer og værdier i mit liv?” Virksomheder indfører værdiledelse, fordi planlægning baseret på fremskrivning af fortiden og tykke instruktionsmanualer er forældet på grund af forandrede samfundsbetingelser. Som menneske er det også selvledelse at definere sin egen værdiledelse og navigere spontant og intuitivt baseret på disse værdier, når forhindringer, muligheder, udfordringer og kampe opstår. Det der er vigtigt er i høj grad vejen fremfor målet i sig selv, gennem din navigation og dine valg, og her kan du drage nytte af karrierecoaching. Læs mere på denne engelske wiki om career counseling.

Karrierecoaching af lederen?

Lederen skal idag have forståelse for det store billede, og hjælpe medarbejderen med at få stillet spørgsmål, så medarbejderen kan træffe sine egne valg på baggrund af egne analyser og konklusioner – lederen har dermed en coachende opgave af format. Denne forandring i forståelse af karriere betyder en ændring i lederens rolle i forhold til medarbejderne. Det stiller krav til lederen om at være åben og modig, for resultatet af karrierecoaching er sjældent kendt på forhånd, og risikoen er naturligvis, at medarbejderen hurtigere forlader afdelingen til fordel for et andet job i en anden afdeling – eller måske i en anden virksomhed!

Karrierecoaching udbytte

Karrierecoaching handler bl.a. om at hjælpe medarbejdere til at:

  • Afklare egne værdier
  • Forstå egen nu-situation
  • Fokusere på, hvad der er vigtigt
  • Forstå egen job-motivation
  • Forstå hvordan du bliver inspireret
  • Forstå hvad der gør dig glad og giver dig energi
  • Forstå hvad du kan gøre for at bevæge dig i en retning, der passer til dig

I karrierecoaching er det ene karrierevalg lige så godt som det andet – det handler om, at du træffer de valg, som føles bedst for dig, og det, som du synes, er vigtigt for dig her i livet.

🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼 🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼

Læs om hvordan skriver man en ansøgning

🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼 🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼

| Jobsøgning |
| Rekruttering | Outplacement | Outplacementforløb |
| Jobansøgning | Ansøgning skabelon | Ansøgning eksempel | Uopfordret ansøgning eksempel | Uopfordret ansøgning | Motiveret ansøgning eksempel | Motiveret ansøgning |
CV skabelon | CV eksempelCV skrivning |
| Jobsamtale | Mentaltræning | Mentaltræner | Jobplet | Spørgsmål til jobsamtale | Forberedelse til jobsamtale |
| Stress symptomer |
Stresscoach | Karrierecoach | Karrierecoaching | Job coaching |
| DISC analyse | Trivselsundersøgelse | Spørgeskemaundersøgelse |
| Psykisk arbejdsmiljø | Arbejdsglæde | SelvværdSelvtillid |
| Udbrændthed | Posttraumatisk stress | Stresshåndtering |
| LinkedIn kursus | LinkedIn login | LinkedIn hjælp |

🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼 🤷‍♀️ 💼 🤷‍♂️ 💼

NB:
Denne og alle andre sider på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden jobsøgning, der også linker til denne side om karrierecoaching.